Aanmelding, duur, kosten en vergoeding

 

Waarom kiezen voor PROVISION?

 

Het fijne aan Provision is dat wij werken in een team met verschillende hulpverleners, zoals klinisch psychologen, GZ-psychologen en orthopedagogen. Dit betekent een grote hoeveelheid aan ervaring en kennis op verscheidene vlakken. Al deze expertise stelt ons in staat uw probleem of vraag vanuit verschillende invalshoeken te benaderen en het vanuit een breder perspectief aan te pakken en te behandelen. Doordat wij meerdere disciplines in huis hebben kunnen wij, als team, u effectief en uitgebreid van dienst zijn.

Provision-Praktijk is sinds 2015 aangesloten bij Stichting 1NP. Deze afkorting staat voor "1e netwerk Professionals in de ambulante Geestelijke Gezondheidszorg". Dit is een gecertificeerde netwerkorganisatie van professionele hulpverleners.
We hebben ons aangesloten vanwege de mogelijkheid tot nog meer collegiaal overleg, kritische toetsing van de indicatie, metingen van het behandeleffect en het gegeven dat 1NP contract afspraken heeft met alle zorgverzekeraars.
Dit maakt dat er naast het eigen risico geen verdere kosten zijn aan onze behandeling*. Zie voor meer informatie kosten en vergoedingen.

 

Behandeling

 

Aanmelding

 

Een consult is alleen op afspraak mogelijk. U kunt zich telefonisch of via het aanmeldformulier aanmelden. Na telefonisch contact met een medewerker van Provision-Praktijk, waarbinnen we in het kort kijken naar uw klachten en vraag, kunt u kiezen voor behandeling, begeleiding, coaching, training of supervisie.
Mocht u willen kiezen voor behandeling dan kunt u zich verder digitaal aanmelden bij www.1np.nl. Hiervoor heeft u een verwijsbrief nodig van uw (huis)arts. Bij www.1np.nl kan uw verwijzer een concept verwijsbrief downloaden.
Wanneer 1NP een dossier voor u heeft aangemaakt, nodigen we u uit voor een verder kennismaking binnen het intakegesprek. In dit gesprek brengen we uw klachten en de achtergrond daarvan in kaart. In overleg met u zullen we vervolgens een behandelplan opstellen waarin doel, duur en werkwijze beschreven worden.

 

Duur

 

Een enkel consult duur 45 minuten. De duur van de totale behandeling, het aantal sessies, is afhankelijk van de aard en de ernst van uw klachten.

 

Kosten en vergoeding

Behandeling: Provision-Praktijk is aangesloten bij 1NP, 1NP heeft met alle verzekeraars contracten afgesloten, waardoor u (naast uw eigen risico) geen kosten meer heeft voor uw behandeling.

Hoe werkt het? 
Uw huisarts, met ondersteuning van een gespecialiseerde praktijkondersteuner, biedt zelf hulp bij lichte geestelijk of emotionele klachten. Zij kunnen u ook doorverwijzen naar Provision-Praktijk voor meer gespecialiseerde behandeling. Binnen onze praktijk analyseren wij samen met u uw klachten en stellen vast of er spake is van een diagnose op psychisch gebied. Indien hier sprake van is, maakt uw behandelaar een inschatting van de duur/ lengte van uw behandeling.

Uw behandeling wordt betaald vanuit uw basisverzekering. U hoeft aan ons niets bij te betalen. Wel heeft u een eigen risico. Dat moet u elk jaar betalen aan uw zorgverzekeraar als u in behandeling bent bij ons. Als uw behandeling langer dan een jaar duurt moet u dit eigen risico elk jaar betalen. In januari 2022 kreeg de GGz een nieuwe bekostiging. Dit kan voor sommige cliënten effect hebben op het eigen risico. Hier kunt u er meer over lezen:
https://www.zorgprestatiemodel.nl/shared/content/uploads/2021/11/Patientfolder-zorgprestatiemodel-incl-illustraties-digitale-versie.pdf


Sommige aandoeningen vallen niet onder de verzekerde zorg. We vertellen u dit als dit bij u het geval is. Wij geven u dan informatie waar u dan het beste terecht kunt.
Indien u een stoornis heeft die niet vergoed wordt vanuit het basispakket (behandeling van aanpassingsstoornissen, als er nog een onduidelijke diagnose is (NAO),  relatie,- werk,- rouw,- en studieproblemen) kunt u soms aanspraak maken op uw aanvullende verzekering. U kunt dan het beste voorafgaand aan de behandeling contact opnemen met uw verzekeraar om niet voor onverwachte kosten te komen staan. Mocht u niet verzekerd zijn voor deze behandeling en toch ondersteuning willen, zie dan voor verdere informatie het kopje gezond en toch hulp.

Gezond en toch hulp?
Begeleiding:  Mocht er geen sprake zijn van een diagnose op psychisch gebied of u heeft geen verwijzing van uw (huis)arts, dan bent u evengoed van harte welkom voor begeleiding door een van onze specialisten. Helaas kunt u deze begeleiding niet declareren bij uw zorgverzekeraar en dient u deze zelf te voldoen. Hiervoor geldt het tarief van €100, waarbij uit wordt gegaan van 45 minuten contacttijd en 15 minuten administratie tijd. Mocht u een dubbele afspraak willen dan kan dat ook (soms geindiceerd bij relatie begeleiding / EMDR / Hartcoherentie training*) dan bestaat dit uit 1,5 uur contacttijd en kost het dubbele tarief. Wij zijn verplicht om over deze vormen van begeleiding BTW te heffen (21%) 
    

Voor het afzeggen of niet nakomen van afspraken gelden de volgende tarieven:

  1. Afzegging 48 uur voorafgaand aan de gemaakte afspraak: kostenloos.
  2. Afzegging tussen 48 en 24 uur vóór de gemaakte afspraak: 50% van het geldende tarief.
  3. Afzegging binnen 24 uur vóór de gemaakte afspraak of geen afzegging: 100% van het geldende tarief.


Vragen? Wij helpen u graag verder. U mag altijd vrijblijvend en kosteloos contact opnemen. Dit kunt u per mail of telefonisch doen (zie contact). U kunt uw behandelaar ook altijd benaderen voor verdere uitleg. 
 

Overige tariefstellingen

 

Coaching

 

Een coachingscontact duurt een uur en het tarief is €150 ,- excl. BTW per uur.
U kunt zich telefonisch of via het aanmeldformulier aanmelden voor een eerste kennismakingsgesprek.

 

Supervisie

 

Voor supervisie wordt een tarief gerekend van €100,- per  uur excl. BTW (45 minuten contact tijd en 15 minuten administratie), exclusief voorbereiding. Voor EMDR supervisie wordt er alleen gewerkt met dubbele sessies (90 minuten, €200 excl. BTW). 
U kunt zich telefonisch of via het aanmeldformulier aanmelden voor een eerste kennismakingsgesprek.
 

Trainingen

 

De kosten voor trainingen, zijn afhankelijk van de vraag en het aantal deelnemers. Op aanvraag kunnen de kosten worden berekend.
U kunt zich telefonisch of via het aanmeldformulier aanmelden voor een eerste oriënterend gesprek.

 
← Terug naar Wat bieden wij? Terug naar Home