Supervisie


Provision biedt supervisie aan GZ-psychologen in opleiding. Het betreft een leertraject waarbij u, samen met uw supervisor, ingaat op vragen die u heeft met betrekking tot uw werk. Centraal staat het reflecteren op uw handelen en functioneren op de werkvloer met als doel het verkrijgen van inzicht in bijvoorbeeld situaties die mogelijk problemen kunnen opleveren en hoe daarmee om te gaan. Deze reflectie leidt tot verdieping van uw motieven en overtuigingen en het optimaliseren van uw functioneren binnen uw bedrijf of organisatie.

Bij supervisie ligt het accent op leren. De supervisor begeleidt u bij het overdenken en doorgronden van uw werkervaringen en motivatie, hetgeen leidt tot een optimaal functioneren, voor nu en in de toekomst.

Provision biedt indiviuele supervisie afgestemd op uw persoonlijke leervragen.
Afspraken over de duur en frequentie worden in onderling overleg gemaakt.


← Terug naar Wat bieden wij? Terug naar Home