Supervisie


Provision biedt supervisie aan GZ-psychologen in opleiding en binnen een SKJ traject. Het betreft een leertraject waarbij u, samen met uw supervisor, ingaat op vragen die u heeft met betrekking tot uw werk. Centraal staat het reflecteren op uw handelen en functioneren op de werkvloer met als doel het verkrijgen van inzicht in bijvoorbeeld situaties die mogelijk problemen kunnen opleveren en hoe daarmee om te gaan. Deze reflectie leidt tot verdieping van uw motieven en overtuigingen en het optimaliseren van uw functioneren binnen uw bedrijf of organisatie.

Bij supervisie ligt het accent op leren. De supervisor begeleidt u bij het overdenken en doorgronden van uw werkervaringen en motivatie, hetgeen leidt tot een optimaal functioneren, voor nu en in de toekomst.

Provision biedt indiviuele supervisie afgestemd op uw persoonlijke leervragen.
Afspraken over de duur en frequentie worden in onderling overleg gemaakt.

Provision geeft ook supervisie over EMDR (voor volwassenen)
In het kader van het opleidingstraject van de EMDR zijn er twee supervisietrajecten welke je dient door te lopen alvorens je de registratie tot EMDR Europe Practitioner kunt behalen. Het eerste supervisietraject vindt plaats tussen de basistraining  en de vervolgtraining EMDR. Het tweede supervisietraject vindt plaats na de EMDR vervolgtraining en betreft supervisie tot het behalen van het EMDR Europe Practitionerschap.
EMDR supervisie is een vorm van competentie gestuurd onderwijs. Het supervisiebeoordelingsformulier vormt de basis van de supervisie. Dit formulier is te downloaden op de website. Het formulier omvat omschreven deelcompetenties die moeten worden aangetoond. Het is de bedoeling dat het supervisie beoordelingsformulier hulp biedt bij het geven van feedback, het vaststellen welke deelcompetenties van het protocol de supervisant reeds beheerst en welke aspecten verder kunnen worden verbeterd. Dit gebeurt met behulp van meerdere video-opnamen van de eigen patiënten. Het is belangrijk om de supervisie goed voor te bereiden (opnames vooraf bekijken en aantekenen waar staat wat je wilt laten zien). Zo gaat er weinig tijd verloren met het zoeken naar items tijdens de supervisie. Je mag meerdere cases gebruiken om verschillende vaardigheden te laten zien. Natuurlijk kan er ook tijd ingeruimd worden voor ‘gewone’ supervisievragen, zoals wat te doen als het proces stagneert of wat te doen bij specifieke problematiek. Een afgetekend supervisie formulier voor het geldende traject (na de basistraining of na de vervolgtraining) is noodzakelijke voorwaarde om deel te nemen aan de vervolgtraining of om zich te kunnen registreren tot EMDR Europe practitioner.
Het is mogelijk om een reeks afspraken vooruit te plannen. Indien je eerder voldoet aan de eindcriteria komen de daarna geplande supervisieafspraken uiteraard te vervallen. 

Totale duur van de supervisie EMDR
Gezien de aard van het supervisie model dat wordt gehanteerd (competentie gestuurd) is het voorafgaand niet duidelijk hoeveel supervisie afspraken er in totaal nodig zijn om aan de voorwaarde van een (geheel) afgetekend supervisie beoordelingsformulier te voldoen. Gemiddeld gaat het hier om 3 tot 5 supervisie sessies om aan de vervolgtraining te mogen deelnemen. In het kader van het supervisietraject tot EMDR Europe Practitioner zijn doorgaans tussen de 8 en 12 supervisie sessies nodig. De supervisie overeenkomt kent om bovengenoemde redenen geen einddatum.

Voor vragen over mogelijkheden en of er ruimte is kunt u het beste het contactformulier invullen, wij nemen dan z.s.m. contact met u op. 

 
← Terug naar Wat bieden wij? Terug naar Home