Behandeling

 

Met welke klachten en problemen kunt u bij ons terecht?
 

Zowel kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen kunnen bij Provision terecht voor uiteenlopende klachten en problemen
  • Gevoelens van somberheid of lusteloosheid
  • Gebrek aan zelfvertrouwen
  • Stress of overspannenheid (ook wel burn-out genoemd)
  • Angstklachten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan paniekaanvallen, faalangst of extreme verlegenheid
  • Problemen met het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen, zoals ziekte of verlies van een dierbare, fysiek misbruik of gepest zijn in het verleden
  • Slaapproblemen
  • Werk- of studiegerelateerde problemen
  • Problemen die te maken hebben met bepaalde veranderingen in uw leven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan voor het eerst zelfstandig gaan wonen of, in algemenere zin, het ouder worden en de daarmee gepaard gaande emoties en ongemakken

Welke vormen van behandeling biedt PROVISION?  

Provision biedt u verschillende vormen van psychologische behandeling (BGGZ & SGGZ). De keuze voor een van onderstaande vormen van behandeling is afhankelijk van uw klachten en wensen.

Steunende gesprekstherapie
Tijdens de steunende gesprekstherapie worden gesprekken gevoerd met als doel het ordenen van uw emoties en gedachtes. Het uiten van emoties is belangrijk en dit doen in gesprek met een ondersteunende therapeut kan leiden tot bewustwording van uw eigen denkpatronen. Het zo verkregen inzicht plus de praktische adviezen van uw therapeut geven u de mogelijkheid zelf te werken aan uw probleem. De therapeut heeft binnen dit proces vooral een ondersteunende functie.

Cognitieve gedragstherapie
Binnen deze therapie wordt er vanuit gegaan dat psychische problemen en klachten voortkomen uit de manier waarop men denkt en waarneemt. We analyseren samen met u uw denkpatronen en bekijken of deze overeenkomen met de werkelijkheid. Deze vorm van therapie wordt onder andere toegepast bij behandeling van en het leren omgaan met negatieve emoties, zoals somberheid en angst.

Schematherapie
Schematherapie is een vorm van psychotherapie voor mensen met psychische stoornissen, zoals bijvoorbeeld een persoonlijkheidsstoornis of een vaak terugkomende depressie. Schematherapie helpt je de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit je jeugd op je patronen en dagelijkse leven wordt onderzocht.  Je leert jezelf zodanig te veranderen dat je je beter gaat voelen en beter voor jezelf kunt zorgen en opkomen. Je leert voelen wat je behoefte is en je leert op een gezondere manier daarvoor op te komen. Hierdoor verandert niet alleen je gedrag, maar ook je gedachten en gevoelens.

EMDR therapie (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)
Deze methode is zeer effectief bij klachten die ontstaan zijn na een ingrijpende gebeurtenis. Denk daarbij aan traumatische ervaringen als een auto-ongeval, een overval of verkrachting. Ook klachten als een laag zelfbeeld, vliegangst of negatieve gedachtes ontstaan als gevolg van pestervaringen kunnen met EMDR verholpen worden. De methode helpt bij het verwerken van een ingrijpende ervaring en ontdoet deze van haar negatieve effecten. Uw klachten, die een gevolg waren van de traumatische gebeurtenis, verdwijnen.
(Meer informatie over EMDR therapie vindt u in de folder of op de website van Vereniging EMDR Nederland: www.emdr.nl)

Hartcoherentie training
Hartcoherentie training is een natuurlijke methode voor stress vermindering en maakt daarbij gebruik van biofeedback. Met behulp van de computer wordt uw hartritme variatie vast gesteld. In een aantal sessies gaat u stress te lijf, waarbij uw hersenen en hart weer meer in harmonie samenwerken. Deze harmonieuze samenwerking is een effectieve manier om gevoelens van stress en angst beheersbaar te maken.
Hartcoherentie training wordt ingezet bij begeleiding en coaching.

Contraindicaties
- Psychotische stoornissen / schizofrenie
- Verslavingsproblematiek
- Ernstige persoonlijkheidsproblematiek
- Langdurige behandeling / crisisgevoeligheid / suicidaliteit
- Forse systeemproblemen (v.w. intensiteit en crisisgevoeligheid) 

Het kan zijn dat uw klachten of een door u gewenste behandelvorm hierboven niet worden beschreven. Neem in dat geval contact met ons op om te kijken wat er, gelet op uw situatie en klachten, mogelijk is. 

NB. Wij geven geen informatie of verklaringen als behandelend psycholoog waarmee direct materieel of juridisch belang is gemoeid. Hierbinnen handelen wij  conform de regels die zijn opgesteld door onze beroepsvereniging. Het NIP heeft als standpunt dat een behandelend psycholoog geen verklaringen afgeeft over een eigen cliënt waarin het psychisch functioneren van de cliënt wordt beoordeeld vanwege materiële of juridische doeleinden. 

Voor de aanmelding, duur, kosten en vergoeding van behandeling, klik hier.


 

← Terug naar Wat bieden wij? Terug naar Home